Numer
499/XXVIII/2020
Data
19 listopada 2020
Dotyczy
Zmiany uchwały Nr 263/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybnik
Kategorie
  • Gospodarka mieszkaniowa
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
8251
Data ogłoszenia
26 listopada 2020 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2021 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 137 KB]
Uzasadnienie [pdf - 103 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 227 KB]
Publikacja: 23 listopada 2020 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)