Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
249/XVI/2019
Data
21 listopada 2019
Dotyczy
Zmiany uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Kategorie
  • Górnictwo / Ekologia / Rolnictwo
  • Podatki i opłaty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
8154
Data ogłoszenia
3 grudnia 2019 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2020 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów i Rozwoju
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 100 KB]
Uzasadnienie [pdf - 68 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 92 KB]
Publikacja: 28 listopada 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)