Numer
755/XLV/2021
Data
18 listopada 2021
Dotyczy
Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Kategorie
  • Górnictwo / Ekologia / Rolnictwo
  • Podatki i opłaty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
7404
Data ogłoszenia
26 listopada 2021 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2022 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów i Rozwoju
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 146 KB]
Uzasadnienie [pdf - 29 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 136 KB]
Publikacja: 22 listopada 2021 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)