Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
510/XXIX/2020
Data
3 grudnia 2020
Dotyczy
Zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika nr 435/XXVII/2016 w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Kategorie
  • Inne
  • Podatki i opłaty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
8919
Data ogłoszenia
9 grudnia 2020 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2021 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów i Rozwoju
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 125 KB]
Uzasadnienie [pdf - 289 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 114 KB]
Publikacja: 7 grudnia 2020 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)