Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Ta uchwała została zmieniona przez uchwałę:
Numer
84/V/2007
Data
21 lutego 2007
Dotyczy
Statut Domu Kultury w Rybniku - Chwałowicach
Kategorie
  • Jednostki Organizacyjne
  • Kultura i sport
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
60 poz. 1291
Data ogłoszenia
6 kwietnia 2007 r.
Data wejścia w życie
21 kwietnia 2007 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Zmienia/uchyla