Numer
365/XXVII/2012
Data
24 października 2012
Dotyczy
Nadania statutu Domowi Kultury w Rybniku - Chwałowicach
Kategorie
  • Jednostki Organizacyjne
  • Kultura i sport
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
5808
Data ogłoszenia
13 grudnia 2012 r.
Data wejścia w życie
28 grudnia 2012 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 194 KB]
Uzasadnienie [pdf - 20 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 188 KB]
Publikacja: 30 października 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)
Aktualizacja: 29 stycznia 2013 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)