Numer
284/XXIII/2008
Data
30 stycznia 2008
Dotyczy
Zmiana uchwały Rady Miasta nr 218/XV/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opat z tego tytułu
Kategorie
  • Podatki i opłaty
  • Transport i komunikacja
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
45 poz. 969
Data ogłoszenia
12 marca 2008 r.
Data wejścia w życie
27 marca 2008 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego
Zmienia/uchyla