Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Ta uchwała została zmieniona przez uchwałę:
Numer
218/XV/2003
Data
10 grudnia 2003
Dotyczy
Parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokość opłat z tego tytułu.
Kategorie
  • Podatki i opłaty
  • Transport i komunikacja
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
3 poz. 60
Data ogłoszenia
16 stycznia 2004 r.
Data wejścia w życie
31 stycznia 2004 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzenne, Działalności Gospodarczej i Komunikacji