Numer
764/LIV/2010
Data
19 sierpnia 2010
Dotyczy
Zmiany uchwały nr 218/XV/2003 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu
Kategorie
  • Podatki i opłaty
  • Transport i komunikacja
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
238 poz. 3551
Data ogłoszenia
9 listopada 2010 r.
Data wejścia w życie
24 listopada 2010 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego
Zmienia/uchyla