Data publikacji
2019-10-02 09:22:06
Nr sprawy
ZP.271.114.2019
Tytuł zamówienia
Dostawa i wdrożenie Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej
Data przetargu
2019-11-04 (przesunięto na 2019-12-16)
Dokumenty w sprawie
Metryka Ogłoszenie o zamówieniu [pdf - 155 KB]
Metryka Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [rtf - 816 KB]
Metryka Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia [docx - 874 KB]
Metryka Identyfikator postępowania [docx - 10 KB]
Metryka KluczPub_Oferta_PostepowanieID_8b04dae1-17ea-45e1-aeba-20ec9e52c168 [asc - 700 B]
Metryka Edytowalna wersja formularza JEDZ [doc - 120 KB]
Plik JEDZ w formacie xml [xml - 99 KB]
Metryka Informacja o wniesieniu odwołania [rtf - 168 KB]
Kopia odwołania [pdf - 2 MB]
Metryka Informacja dla Wykonawców [doc - 180 KB]
Metryka Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej [pdf - 67 KB]
Metryka Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej [pdf - 5 MB]
Metryka Odpowiedzi na pytania [rtf - 301 KB]
Wyciąg z Polityki Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji [pdf - 164 KB]
Metryka Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej [pdf - 67 KB]
Metryka Odpowiedzi na pytania [doc - 429 KB]
Tabela 13 Systemy źródłowe do integracji [docx - 22 KB]
Metryka Zmodyfikowany załącznik nr 1 "Formularz oferty". [doc - 375 KB]
Metryka Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej [pdf - 67 KB]
Metryka Odpowiedzi na pytania [rtf - 292 KB]
Metryka Zmodyfikowany załącznik nr 5 „Wzór umowy” [docx - 54 KB]
Metryka Zmienione zapisy OPZ: 2.4.2.2.Uprawnienia licencyjne oraz 2.4.2.3 Licencje na dokumentacje [docx - 18 KB]
Metryka Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej [pdf - 67 KB]
Metryka Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu [doc - 59 KB]
Metryka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [rtf - 202 KB]
Metryka Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [pdf - 123 KB]