Data publikacji
2020-07-09 13:32:28
Nr sprawy
ZP.271.45.2020
Tytuł zamówienia
Zakup i dostawa Firewall Miejskiej Sieci Szerokopasmowej
Data przetargu
2020-07-23