Data publikacji
2021-09-29 14:39:51
Nr sprawy
ZP.271.79.2021
Tytuł zamówienia
Dostawa mebli i wyposażenia w ramach zadania “Rewitalizacja budynku byłej sprężarkowni na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku na potrzeby lokalnej społeczności”
Data przetargu
2021-10-13