Data publikacji
2021-07-14 10:59:15
Nr sprawy
ZP.271.58.2021
Tytuł zamówienia
Ochotnicza Straż Pożarna, dz. Golejów; termomodernizacja budynku wraz z przebudową kotłowni węglowej na gazową oraz wymianą instalacji c.o.
Data przetargu
2021-08-04