Data publikacji
2022-09-27 09:08:58
Nr sprawy
ZP.271.68.2022
Tytuł zamówienia
Pełnienie funkcji Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego dla budowy wiaduktu i budowy mostu w ramach zadania związanego z przebudową ul. Mikołowskiej w Rybniku
Data przetargu
2022-10-24 (przesunięto na 2022-10-26)