Numer
101/VIII/2011
Data sesji
Dotyczy
Zmiany w uchwale nr 232/XVI/2003 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2003r w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Rybnika.
Kategorie
  • Podatki i opłaty
  • Transport i komunikacja
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
120 poz. 2289
Data ogłoszenia
6 czerwca 2011 r.
Data wejścia w życie
21 czerwca 2011 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego
Zmienia/uchyla
Publikacja: 23 marca 2011 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)
Aktualizacja: 15 marca 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)