Numer
38/VI/2015
Data sesji
Dotyczy
Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 17
Kategorie
  • Architektura i urbanistyka
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
480
Data ogłoszenia
3 lutego 2015 r.
Data wejścia w życie
18 lutego 2015 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
  • 2015-1550 (z dnia 29 stycznia 2015 r.)
    Uchwała
Publikacja: 29 stycznia 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)