Numer
138/XI/2015
Data sesji
Dotyczy
Zmiany uchwały nr 767/LV/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Kategorie
  • Inne
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
3424
Data ogłoszenia
29 czerwca 2015 r.
Data wejścia w życie
14 lipca 2015 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 216 KB]
Uzasadnienie [pdf - 20 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 96 KB]
Publikacja: 23 czerwca 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)