Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Ta uchwała została zmieniona przez uchwałę:
Numer
242/XV/2015
Dotyczy
Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika
Kategorie
  • Gospodarka mieszkaniowa
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
6066
Data ogłoszenia
30 listopada 2015 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 226 KB]
Uzasadnienie [pdf - 25 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 224 KB]
Publikacja: 24 listopada 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)