Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
289/XVII/2016
Data sesji
Dotyczy
Określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Kategorie
  • Edukacja
  • Jednostki Organizacyjne
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
605
Data ogłoszenia
27 stycznia 2016 r.
Data wejścia w życie
11 lutego 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Zmienia/uchyla
Dokumenty
  • 2015-122364 (z dnia 26 stycznia 2016 r.)
    Uchwała
Publikacja: 26 stycznia 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)