Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
333/XX/2016
Data sesji
Dotyczy
Nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku
Kategorie
  • Jednostki Organizacyjne
  • Pomoc społeczna i zdrowie
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
2383
Data ogłoszenia
27 kwietnia 2016 r.
Data wejścia w życie
12 maja 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 232 KB]
Uzasadnienie [pdf - 106 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 235 KB]
Publikacja: 14 października 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)