Numer
500/XXXII/2017
Data sesji
Dotyczy
Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Ziemskiej (MPZP 35-1)
Kategorie
  • Architektura i urbanistyka
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
1788
Data ogłoszenia
23 marca 2017 r.
Data wejścia w życie
7 kwietnia 2017 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 1220 KB]
Uzasadnienie [pdf - 144 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 986 KB]
Publikacja: 21 marca 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)