Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
669/XLIII/2017
Data sesji
Dotyczy
Ustalenia opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Rybniku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt
Kategorie
  • Edukacja
  • Jednostki Organizacyjne
  • Podatki i opłaty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
7253
Data ogłoszenia
22 grudnia 2017 r.
Data wejścia w życie
6 stycznia 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Dokumenty
Publikacja: 20 grudnia 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)