Numer
721/XLVI/2018
Data sesji
Dotyczy
Zmiany uchwały nr 683/XLIV/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik
Kategorie
  • Edukacja
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
2038
Data ogłoszenia
30 marca 2018 r.
Data wejścia w życie
14 kwietnia 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Publikacja: 26 marca 2018 r. Martyna Oberman (Młodszy Referent BR)