Numer
767/XLIX/2018
Data sesji
Dotyczy
Zmiany Uchwały Nr 77/VII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy
Kategorie
  • Kredyty / Pożyczki / Dotacje
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
4546
Data ogłoszenia
9 lipca 2018 r.
Data wejścia w życie
24 lipca 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydenta Miasta Rybnika
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Publikacja: 28 czerwca 2018 r. Martyna Oberman (Młodszy Referent BR)