Numer
854/LII/2018
Data sesji
Dotyczy
Nadania nazwy placowi przed „Domem Kultury” w Ochojcu – „Plac Rodziny Machoczków”
Kategorie
  • Nazwy ulic / Pomniki / Tablice pamiątkowe / Place / Ronda
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
7214
Data ogłoszenia
16 listopada 2018 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 1900 KB]
Uzasadnienie [pdf - 91 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 1872 KB]
Publikacja: 14 listopada 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)