Numer
20/III/2018
Data sesji
Dotyczy
Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek e szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Kategorie
  • Edukacja
  • Pomoc społeczna i zdrowie
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
8118
Data ogłoszenia
18 grudnia 2018 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydenta Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 106 KB]
Uzasadnienie [pdf - 119 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 97 KB]
Publikacja: 18 grudnia 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)