Numer
38/IV/2019
Data sesji
Dotyczy
Zmiany uchwały nr 639/XLII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat
Kategorie
  • Gospodarka nieruchomościami
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
996
Data ogłoszenia
5 lutego 2019 r.
Data wejścia w życie
20 lutego 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 125 KB]
Uzasadnienie [pdf - 107 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 118 KB]
Publikacja: 28 stycznia 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)