Numer
138/XI/2011
Data sesji
Dotyczy
Zmiany uchwały nr 660/XLV/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2010
Kategorie
  • Podatki i opłaty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
167 poz. 3119
Data ogłoszenia
4 sierpnia 2011 r.
Data wejścia w życie
19 sierpnia 2011 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
Zmienia/uchyla
Publikacja: 22 czerwca 2011 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)
Aktualizacja: 14 marca 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)