Numer
162/XIII/2011
Data sesji
Dotyczy
Zmiany uchwały nr 797/LVI/2010 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2010 roku w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2011
Kategorie
  • Podatki i opłaty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
224 poz. 3834
Data ogłoszenia
26 września 2011 r.
Data wejścia w życie
10 października 2011 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
Zmienia/uchyla
Publikacja: 24 sierpnia 2011 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)
Aktualizacja: 14 marca 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)