Numer
182/XV/2011
Dotyczy
Nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą "Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku"
Kategorie
  • Jednostki Organizacyjne
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
325 poz. 5669
Data ogłoszenia
22 grudnia 2011 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2012 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Publikacja: 19 października 2011 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)
Aktualizacja: 20 lipca 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)