Numer
530/XXXVI/2013
Data sesji
Dotyczy
Zmiany uchwały nr 581/XXXVI/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Miasto Rybnik
Kategorie
  • Edukacja
  • Jednostki Organizacyjne
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
4685
Data ogłoszenia
3 lipca 2013 r.
Data wejścia w życie
1 września 2013 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
  • Organizacje związkowe
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 189 KB]
Uzasadnienie [pdf - 14 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 182 KB]
Publikacja: 28 czerwca 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 8 lipca 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)