Numer
677/XLIV/2014
Data sesji
Dotyczy
Przyjęcia regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych "Mieszkania dla młodych" oraz zmiany Uchwały Nr 365/XXIX/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika
Kategorie
  • Gospodarka mieszkaniowa
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
1898
Data ogłoszenia
1 kwietnia 2014 r.
Data wejścia w życie
15 kwietnia 2014 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 283 KB]
Uzasadnienie [pdf - 15 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 284 KB]
Publikacja: 27 marca 2014 r. Klaudia Korduła-Krybus (Inspektor Or)
Aktualizacja: 2 kwietnia 2014 r. Klaudia Korduła-Krybus (Inspektor Or)