Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
71/VII/2011
Data sesji
Dotyczy
Szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień
Kategorie
  • Kultura i sport
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
92 poz. 1699
Data ogłoszenia
4 maja 2011 r.
Data wejścia w życie
19 maja 2011 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu