Numer
78/VII/2011
Data sesji
Dotyczy
Uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów
Kategorie
  • Architektura i urbanistyka
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
91 poz. 1693
Data ogłoszenia
2 maja 2011 r.
Data wejścia w życie
2 czerwca 2011 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej