Numer
99/VIII/2011
Data sesji
Dotyczy
Zmiany Uchwały Nr 365/XXIX/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika.
Kategorie
  • Gospodarka mieszkaniowa
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
122 poz. 2333
Data ogłoszenia
7 czerwca 2011 r.
Data wejścia w życie
22 czerwca 2011 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Zmienia/uchyla
Publikacja: 23 marca 2011 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)
Aktualizacja: 15 marca 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)