Dotyczy
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2019-2023
Termin składania uwag
2019-10-09 - 2019-10-16
Opublikował
Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 9 października 2019
Dokumenty