Dotyczy
konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej
Termin składania uwag
2021-01-08 - 2021-01-14
Opublikował
Dokumenty
Metryka projekt uchwały z uzasadnieniem [pdf - 454 KB]
zarządzenie [pdf - 528 KB]