Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2024 rok oraz projektu uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na 2024 rok
Termin składania uwag
od 13 października 2023 do 20 października 2023
Zarządzenie Prezydenta Miasta
783/2023 konsultacji projektów uchwał dotyczących podatku od nieruchomości na 2024 rok oraz podatku od środków transportowych na 2024 rok
Opublikował