Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w latach 2021-2025 zadania publicznego pn. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48
Termin składania dokumentów
11 grudnia 2020
Termin rozstrzygnięcia
22 grudnia 2020
Opublikował
Izabela Małek (Inspektor PS-I) dnia 20 listopada 2020
Szczegóły
Metryka ogłoszenie [rtf - 208 KB]
ogłoszenie [pdf - 260 KB]
zarządzenie [rtf - 79 KB]
zarządzenie [pdf - 119 KB]
Metryka protokół [pdf - 856 KB]
zarządzenie - rozstrzygnięcie [rtf - 78 KB]
zarządzenie - rozstrzygnięcie [pdf - 21 KB]