Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji zadań publicznych w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Termin składania dokumentów
1 marca 2021
Termin rozstrzygnięcia
19 marca 2021
Opublikował
dnia 8 lutego 2021