Dotyczy
Konkurs na realizację w 2022 r. zadania obejmującego tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
Termin składania dokumentów
10 stycznia 2022
Termin rozstrzygnięcia
10 lutego 2022
Opublikował