Sprawa
PS.843.2.2019
Treść
  • Zgłaszanie kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rybniku
    23 września 2019
    W dniu 23 września 2019 roku ukazało się w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (poz. 6377) ogłoszenie Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rybniku. Do 7 października 2019 roku można składać pisemne zgłoszenia. Treść ogłoszenia i formularz zgłoszeniowy dostępne poniżej.