Sprawa
2014/006908
Treść
  • Programu Kreatywna Europa
    22 stycznia 2014 Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II)
    Nowy program Komisji Europejskiej Kreatywna Europa wszedł w życie w dniu 1 stycznia 2014 roku. Oznacza on większe wsparcie dla kultury, kina, telewizji, muzyki, literatury, sztuk widowiskowych, dziedzictwa kultury oraz dziedzin pokrewnych w Europie. Pierwsze terminy naboru wniosków w programie Kreatywna Europa 2014-2020 dla komponentu Kultura upływają 5 marca 2014 Wnioski w programie będą mogły składać instytucje i organizacje (publiczne, pozarządowe, prywatne przedsiębiorstwa) prowadzące działalność kulturalną. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://www.program-kultura.eu lub bezpośrednio pod linkiem: http://www.program-kultura.eu/kreatywna-europa-2014-2020