Sprawa
PS.042.5.2014
Treść
  • ZAPROSZENIA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W V DNIACH NGO
    23 czerwca 2014 Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II)
    W dniach od 6 do 20 grudnia br. Miasto Rybnik organizuje V Dni Organizacji Pozarządowych (DNI NGO). Zainteresowane udziałem podmioty prosimy o bezpośredni kontakt z koordynatorem projektu – Elżbietą Wolny (Urząd Miasta Rybnika, II piętro, pokój 006, tel. 32 43 92 006, e-mail: spoleczny@um.rybnik.pl). Szczegóły oraz karty zgłoszenia dostępne poniżej:

  • PRZEDŁUŻAMY TERMIN ZGŁASZANIA SIĘ DO UDZIAŁU W V DNIACH NGO DO 20 SIERPNIA 2014 !!!
    25 lipca 2014 Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II)
    W dniach od 6 do 20 grudnia br.Miasto Rybnik organizuje V Dni Organizacji Pozarządowych (DNI NGO). Celem DNI NGO jest szeroko rozumiana promocja podmiotów ekonomii społecznej, zwiększenie ich potencjału oraz intensyfikacja współpracy z instytucjami rynku pracy,pomocy i integracji społecznej,jednostkami samorządu terytorialnego oraz przedstawicielami lokalnych przedsiębiorstw i mediów. Zapraszamy stowarzyszenia,fundacje,kluby sportowe,warsztaty terapii zajęciowej,spółdzielnie socjalne i inne podmioty ekonomii społecznej do wzięcia udziału w przedsięwzięciu poprzez wystawienie stoiska z produktami wytworzonymi przez członków bądź zaprezentowanie profilu działalności organizacji. Zachęcamy również do zaprezentowania się podczas trwania ww.imprezy w ramach programu artystycznego wszelkiego rodzaju zespoły muzyczne,wokalne,grupy teatralne czy też zawodników drużyn sportowych,działające w ww.podmiotach. Zainteresowane udziałem podmioty prosimy o bezpośredni kontakt z koordynatorem projektu –Elżbietą Wolny (Urząd Miasta Rybnika, parter,pokój 006,tel.324392 006, e-mail:spoleczny@um.rybnik.pl). Dni NGO organizowane są w związku z realizowanym projektem pn.Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego,współfinansowanego w ramach Priorytetu VIIPromocja integracji społecznej,Działania7.2.Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.” TERMIN ZGŁASZANIA UDZIAŁU: 20 sierpnia 2014r. UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.