Sprawa
2014/300421
Treść
  • szkolenia pn. ABC członka zarządu
    16 października 2014 Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II)
    Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS zaprasz na szkolenie w Rybniku. Zarządzasz stowarzyszeniem lub fundacją? Chcesz to robić profesjonalnie? Weź udział w szkoleniu "ABC członka zarządu", które odbędzie się 27 października w Rybniku. W szkoleniu mogą uczestniczyć przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej itp.) z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Szczegóły zakres tematyczny w dołączonym załączniku. Aby wziąć udział w szkoleniu należy wysłać formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: dorota.honisz@cris.org.pl lub faksem na nr 32 739 55 12 wew. 106. Zgłoszenia przyjmowane są do 23 października 2014r. temat: ABC członka zarządu data: 27 października (poniedziałek) | godz.: 15:00-19:30 miejsce: Rybnicki Inkubator Technologiczny (ul. Jankowicka 23/25, Rybnik) prowadząca: Magdalena Mike