Sprawa
2014-263179
Treść
  • możliwości zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej - organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat
    6 listopada 2014 Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II)
    Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 1118 ze zmianami) mają możliwość zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych na realizację w 2015 roku zadania publicznego pod nazwą: organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika sprawowana w formie żłobka. Zgłoszenia można dokonać na formularzu zgłoszeniowym, który należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2. UWAGA! Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych upływa 17 listopada 2014 r.

Dokumenty do pobrania