Sprawa
2014-257294
Treść
  • MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWYCH W 2015 ROKU
    7 listopada 2014 Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II)
    Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) mają możliwość zgłaszania kandydatów na członków poszczególnych Komisji Konkursowych do opiniowania ofert realizacji zadań publicznych w 2014 roku SZCZEGÓŁY DOSTĘPNE PONIŻEJ. ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ: