Sprawa
PS.423.2.2014
Treść
  • Możliwości składania wniosków o nagrodę pieniężną/wyróżnienie za osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego w 2014 r.
    31 grudnia 2014 Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R-II)
    Przypominamy, że od 2 do 31 stycznia 2015 r. można składać wnioski o przyznanie nagrody pieniężnej/wyróżnienia Miasta Rybnika za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2014 roku. Nagrody pieniężne/wyróżnienia przyznawane są na podstawie Uchwały Nr 71/VII/2011 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień. Treść uchwały dostępna pod poniższym linkiem.