Sprawa
2015-29894
Treść
  • Nabór do komisji konkursowej
    30 marca 2015 Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
    Pełnomocnik Marszałka ds. Organizacji Pozarządowych i Równych Szans informuje o rozpoczętym naborze kandydatów do komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne pn.: „ Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym” realizowane w 2015 roku. Szczegóły w załączeniu.