Sprawa
2015-77772
Treść
  • Ogólnowojewódzka impreza turystyczno – rekreacyjna dla osób niepełnosprawnych i osób zagrożonych izolacją społeczną
    17 sierpnia 2015 Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
    Ogólnowojewódzka impreza turystyczno – rekreacyjna dla osób niepełnosprawnych i osób zagrożonych izolacją społeczną